• maraexe@seznam.cz
  • +420730564283

INVESTICE

INVESTICE

OSOBNĚ INVESTUJI DO STARTUPŮ, DIGIMĚN A TECHNOLOGIÍ STAVĚNÝCH NA KONCEPTU FINTECH.

NĚKTERÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ MI VYDĚLÁVAJÍ PENÍZKY NA ZÁKLADĚ OSOBNÍ INVESTICE, MAJÍ SVÁ SPECIFICKÁ PRAVIDLA. JEDNO A ASI TO NEJHLAVNĚJŠÍ PRAVIDLO JE , ŽE SPOLEČNOST, NESMÍ BÝT PREZENTOVÁNA VEŘEJNĚ NA SOCIÁLNÍCH STRÁNKÁCH. ČASTO NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNY OCHRANNÉ ZNÁMKY , VZHLED A MATERIÁLY SPOLEČNOSTÍ A TO SE DĚJE NA DENNÍM POŘÁDKU U VELKÉHO POČTU NE JENOM INVESTIČNÍCH SUBJEKTŮ.

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A DLOUHÉHO UDRŽENÍ CHODU FIREM, JE TO NAPROSTO NEZBYTNÉ A JÁ JSEM ZÁSADNĚ PRO, ABY POVĚŘENÍ, ŘÍKEJME JIM TEDY KONZULTANTI ČI AGENTI, JAKO ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTÍ, JEDNALI PŘEVÁŽNĚ TVÁŘÍ V TVÁŘ SE SVÝMI KLIENTY A POTENCIONÁLNÍMI ZÁKAZNÍKY,

SPOLEČNOSTI U KTERÝCH MÁM SVÉ INVESTICE, MAJÍ NADSTANDARDNÍ ZHODNOCENÍ KAPITÁLU. A PROTO JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY SE MAJITELÉ VĚNOVALI ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI A PORTFOLIA A NEŘEŠILI ZBYTEČNÉ KOMPLIKACE , ZPŮSOBENÉ NEVHODNÝM CHOVÁNÍM SVÝCH PARTNERŮ. PARTNEŘI AGENTI MUSÍ TEDY DODRŽOVAT JASNÁ PRAVIDLA  ABY TEDY SE SVÝM JEDNÁNÍM DOPOUŠTĚLI SPAMU A NEOHROZILI JMÉNO A CHOD SPOLEČNOSTI.

OSOBNĚ JSEM VELMI RÁD KDYŽ SI Z NĚKÝM MŮŽU SEDNOU A POHOVOŘIT O MOŽNOSTECH , KTERÉ SE NABÍZÍ.

CO MOHU PUBLIKOVAT JE TO, ŽE POKUD ŘÍKÁM NADSTANDARDNÍ ZHODNOCENÍ , MÁM NA MYSLI SKUTEČNĚ VELKÉ ČÍSLA , V ŘÁDU NĚKOLIK % MĚSÍČNĚ. NĚKTERÉ INVESTICE JSOU DANÉ NAPŘÍKLAD SMLUVNĚ NA 1 ROK, JINÉ MAJÍ ZASE CHARAKTER SMLOUVY NA PODÍL U DANÉ SPOLEČNOSTI. TEDY DOKUD MÁTE DANÝ PROCENTUÁLNÍ PODÍL, MÁTE NÁROK NA PŘESNĚ DANÉ PROCENTA Z OBRATU SPOLEČNOSTI, NA RŮZNÉ FREKVENČNÍ BÁZI VÝPLAT.  U INVESTIC NAPŘÍKLAD DO DIGITÁLNÍCH MĚN, SE ZAJÍMÁM O TOKENOVÉ KONCEPTY PRO TĚŽBU, KDY DOKUD DRŽÍM DANÝ TOKEN, MŮŽU U SPOLEČNOSTI TĚŽIT DALŠÍ DIGITÁLNÍ MĚNY.

MOŽNOSTÍ JE SKUTEČNĚ MNOHO A JÁ VÁS BUDU NA STÁNKÁCH INFORMOVAT V PODOBĚ DENNÍ PŘÍSPĚVKŮ. v KAŽDÉM PŘÍPADĚ, POKUD MÁTE OTÁZKY K TOMU KDE A JAK HLEDÁM MOŽNOSTI A OSTATNĚ I INVESTUJI, PROSÍM ABY JSTE MĚ KONTAKTOVALI PŘÍMO A DOMLUVILI SE SE MNOU NA HOVOR ČI OSOBNÍ SETKÁNÍ.

VĚŘÍM, ŽE ZKUŠENÍ VLCI POCHOPÍ TOLERANCI KE SPOLEČNOSTEM A ZACHOVÁNÍ JEJICH PRÁV. JEN TAK SE DÁ SKUTEČNĚ BUDOVAT KVALITNÍ PODNIKÁNÍ. M.

@ 2018 easybusybusiness